regulamin franczyza

                                                                                   Regulamin zawarcia umowy franczyzowej Pizza Bus
1Osoba przystępująca do sieci wpłaca zadatek w wysokości 30 % zadatku na poczet zamówienia przyczepy gastronomicznej w pełni wyposażonej.
2 Franczyzobiorca deklarując współpracę zobligowany jest do podpisania umowy franczyzowej. Osoba zamawiająca ma prawo zamówienia tylko i wyłącznie przyczepy bez przystąpienia do sieci franczyzowej Pizza Bus. W tedy osoba działa na własny rachunek. W tym przypadku firma ABC Consulting jest tylko dostawcą przyczepy gastronomicznej.
3 Franczyzobiorca deklarujący przystąpienie do sieci jest zobowiązany podpisania umowy franczyzowej w dniu podpisania zamówienia na przyczepę w przeciwnym razie uznaje się tylko chęć zamówienia  przyczepy gastronomicznej.
4.Nie odebranie przyczepy w wyznaczonym terminie przez dostawcę zadatek w całości przepada.
5.Wszelkie oferty kalkulacje ulotki wysyłane drogą e-mail są poglądowymi i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
6.Każdy przedsiębiorca przystępujący do sieci zdeklarowany jest na własną rękę określić  rentowność biznesu.
   7.Wszelkie inne ustalenia zapisane są w zamówieniu przyczepy oraz umowie franczyzowej.

Wszelkie inne ustalenia między Firmą ABC Consulting wymagają odrębnego pisma zaakceptowanego przez obie strony